Četvrtak, 3. decembar 2009.

 

Osiguravajuće društvo „Mikrofin osiguranje“ a.d. Banja Luka je društvo koje se bavi ugovaranjem svih vrsta neživotnih osiguranja. „Mikrofin osiguranje“ zapošljava i obrazuje zaposlene za pružanje usluga najvišeg kvaliteta i sigurnosti klijentima. U skladu sa planom zapošljavanja, raspisuje

 

K O N K U R S

 

za prijem radnika na slijedeće pozicije:

 

1. Regionalni menadžer za regiju Istočno Sarajevo

 

2. Regionalni menadžer za regiju Bijeljina

 

Pored opštih uslova utvrđenih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju slijedeće posebne uslove:

• Da imaju VII stepen stručne spreme, ekonomskog, pravnog ili tehničkog smjera;

• Da imaju dvije godine iskustva u sektoru finansija ili osiguranja;

• Da su komunikativni i da imaju razvijene pregovaračke vještine;

• Da dobro poznaju lokalno tržište;

• Da posjeduju vozačku dozvolu B kategorije;

• Da posjeduju vlastito vozilo;

• Da poznaju Microsoft Office aplikacije.

 

Zainteresovani kandidati svoje molbe sa biografijom, fotokopijama diplome i vozačke dozvole mogu dostaviti poštom na adresu: „Mikrofin osiguranje“, Aleja Svetog Save 59, Banja Luka (sa naznakom za konkurs) ili putem e-mail adrese konkurs@mikrofinosiguranje.com.

 

Konkurs ostaje otvoren do 14.12.2009.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati, a dostavljene molbe se ne vraćaju.

Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

 

 

Mikrofin osiguranje se trudi biti što tačniji u svojim navodima i izjavama koje možete pronaći na ovom sajtu, ali ne može prihvatiti odgovornost za štetu nastalu zbog pogrešnog tumačenja ili greške koja je nastala zbog pogrešno prenesene informacije iz službene dokumentacije na ovaj sajt. Sve informacije na ovom sajtu su samo informativne, a za sve detaljne informacije, molimo Vas da kontaktirate naše osoblje na neki od navedenih telefona ili adresa, navedenih na strani Kontakt.