A+ A A-

Na ovoj stranici možete pronaći PDF verzije naših informativnih pamfleta, za štampanje na Vašem štampaču, ili za prosljeđivanje svojim prijateljima, rodbini, poznanicima...

pdf

Auto kasko osiguranje
Preuzmite pamflet o Kasko osiguranju motornih vozila.

pdf

Osiguranje od nezgode
Preuzmite pamflet o Osiguranju od nezgode.

pdf
Osiguranje imovine
Preuzmite pamflet o Osiguranju imovine.
pdf
Putničko zdravstveno osiguranje
Preuzmite pamflet o Putničkom zdravstvenom osiguranju.

2017 Mikrofin osiguranje, Banja Luka

Pretraga